Vlees met een verhaal

De Jersey koeien zijn uitstekende melkkoeien. Om melk te kunnen produceren moet een koe ieder jaar een kalfje krijgen en dat zijn zowel mannelijke als vrouwelijke kalveren. De vrouwelijke kalfjes houdt de boer veelal zelf. De stierkalveren gaan meestal naar de vetmesterij voor het vlees. Maar de Jersey stiertjes zijn daarvoor niet interessant; ze zijn niet alleen kleiner dan hun dikbilvriendjes, maar ze groeien ook nog eens minder hard. Jacob en Linda Beeker hebben zich dit ter harte genomen en geven deze stiertjes 2 jaar lang een goed leven. Een aantal van deze stiertjes loopt op de weilanden van Landgoed Vollenhoven. Het vlees is beschikbaar via de website en meerdere biologische winkels in midden Nederland.

Verwijs mij door naar de website