Een boek over de geschiedenis van Vollenhoven

Vollenhoven, zoals het er nu uitziet, is aangelegd als buitenplaats, maar de geschiedenis gaat veel verder terug. Van oorsprong is Vollenhoven een middeleeuwse kloosterboerderij, die door vijfhonderd jaar persoonlijke, maatschappelijke en politieke inbreng uitgroeide tot het huidige landgoed. Zo werd de boerderij In de zeventiende eeuw verkocht met de toezegging dat de nieuwe Biltsche Grift langs Vollenhoven zou komen te lopen. Rond 1700 stond er bij de boerderij een buitenhuis met een nieuwe zichtas, die ruim honderd jaar later werd opgenomen in de provinciale weg naar Amersfoort. Ook binnen het terrein van Vollenhoven zijn boeiende verhalen te vinden rond bewoners van het buitenhuis en de pachtboerderijen. Dit boek verweeft kleine geschiedenis met grote verhalen en geeft daarmee een uitvoerig overzicht van vijfhonderd jaar geschiedenis van landgoed Vollenhoven.

Het is geen toeval dat het boek dit jaar verschijnt. In 2022 heeft de familie Van Marwijk Kooy Vollenhoven honderd jaar in bezit. Tegelijkertijd betekent dit boek een afscheid, want de familie zal Vollenhoven dit jaar verlaten. Dat is aanleiding geweest voor een terugblik op de lange historie van Vollenhoven.

Het boek is in eigen beheer uitgegeven. De verkoopprijs bedraagt € 32,50. Vanaf 28 april kan het boek besteld worden door een mail te sturen naar info@landgoedvollenhoven.nl.